Now showing items 21-40 of 151

  • Metody modelowania i obliczania rozkładu obciążenia w zazębieniach ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Compactness, silent running and possibility of achieving large transmission ratio at one degree make worm gears one of the most popular reducer types. There exist actually two problems to be solved during designing ...
  • Obciążalność i trwałość przekładni ślimakowych 

   Sabiniak, Henryk Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
   Verification calculations are indispensable in the design process of any type of structure. Their aim is predominantly to determine whether the exploitation and load capacity limits have not been crossed in the designed ...
  • Kształtowniki gięte w obudowie hal 

   Goczek, Jerzy; Supeł, Łukasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Fale sprężyste w gumopodobnych kompozytach warstwowych 

   Kosiński, Sławomir (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Przyczepność zbrojenia kompozytowego do betonu w żelbetowych elementach wzmocnionych za pomocą materiałów kompozytowych CFRP 

   Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2008)
   Projekt badawczy dotyczy zagadnienia przyczepności materiałów kompozytowych do betonu. Do badań zaadaptowano model badawczy zaproponowany przez RILEM (badania przyczepności zbrojenia stalowego do betonu, 1982). Badania ...
  • Zarys dziejów geodezji w Łodzi 

   Czochański, Marian; Kośka, Tadeusz; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Praca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej ...
  • Thermomechanics of microheterogeneous solids and structures : tolerance averaging approach 

   Woźniak, Czesław; Michalak, Bohdan; Jędrysiak, Jarosław; Matysiak, Stanisław; Świtka, Romuald (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   This book contains a summary of results obtained in Poland during the last decade and oriented towards thermomechanics of functionally graded solids and composite elements with the deterministic microstructure. These ...
  • Hydraulika z elementami hydrologii : (dla studentów inżynierii środowiska i budownictwa) 

   Kędracki, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2008)
   Skrypt w zamyśle autora skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych kierunków budownictwa lądowego i inżynierii środowiska. Zawarty w nim materiał teoretyczny i przykłady obliczeniowe z hydrauliki ...
  • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy 

   Orzechowski, Zdzisław; Prywer, Jerzy (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008)
   Książka składa się z dwóch części: 1. Wytwarzanie rozpylonej cieczy i 2. Zastosowanie rozpylonej cieczy. - Treścią pierwszej części są własności rozpylanych cieczy, podstawy teoretyczne procesu rozpylania, parametry ...
  • Planowanie przestrzenne parku ekoprzemysłowego 

   Bolanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The actions being undertaken to create an eco-industrial park are similar to the ones required for an industrial park. Apart from industrial symbiosis, which is a crucial element of an eco-industrial park, other relevant ...
  • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

   Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
  • Historia budownictwa w Łodzi 

   Kalinowska, Henryka; Kalinowski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono historię powstawania obiektów charakterystycznych dla przemysłowej Łodzi, a także próby ponownego wykorzystania obiektów o cechach materialnego dziedzictwa historycznego- po zmianie warunków gospodarczych ...
  • Żeliwo jako materiał konstrukcyjny XIX-wiecznych obiektów przemysłowych 

   Czkwianianc, Artemiusz; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji budowlanych w obiektach przemysłowych XIX wieku w łódzkiej aglomeracji. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie do powszechnego stosowania nowego materiału, jakim wówczas było ...
  • Elementy rozplanowania industrialnego na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka 

   Czochański, Marian; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy zwrócono uwagę na celowe elementy rozplanowania industrialnego znajdujące się na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka, trzonu przyszłej Łodzi przemysłowej. Uwypuklono znaczenie wcześniej ...
  • Pomiary geodezyjne na potrzeby budownictwa w ujęciu standardów ISO 

   Pawłowski, Wiesław; Abbas, Safa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Pomiary geodezyjne spełniają bardzo istotną rolę we współczesnym budownictwie. Ich metodyka, obejmująca m.in. metody i instrumenty pomiarowe w kontekście spełnienia określonych wymagań zarówno co do zakresu, jak i dokładności ...
  • Ewidencja budynków wykonana w Łodzi w 1849 roku 

   Kośka, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W Katedrze Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej prowadzone są badania nad sposobami ewidencjonowania nieruchomości na przestrzeni dziejów. Autor przedstawia wycinek z materiału badawczego, który jest ...
  • Na jubileusz Pani Profesor Marii Ewy Kamińskiej - Uczeń Mistrzowi 

   Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wieże fabryczne - elementy krajobrazu Łodzi poprzemysłowej 

   Adamiak, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Istotą materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi są liczne, zachowane obiekty XIX wiecznej architektury postindustrialnej. Ważną cechą przestrzeni miasta jest duża ilość różnych w skali fabryk służących wcześniej wytwarzaniu ...
  • Na Jubileusz Profesora Artema Czkwianianca 

   Nowakowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ocena przydatności termorenowacji budynków mieszkalnych z prefabrykatów żelbetowych 

   Kalinowska, Henryka; Szer, Iwona; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W opracowaniu przedstawiono specyfikę funkcjonowania budynków mieszkalnych, wykonanych z prefabrykatów żelbetowych, po termorenowacji ich przegród zewnętrznych pod kątem pożytków z docieplenia budynków, a także zagrożeń, ...