Now showing items 1-20 of 186

  • Przechowalnictwo mięsa i przetworów drobiowych 

   Krala, Lucjan; Kijowski, Jacek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004)
  • Pakowanie mięsa i przetworów drobiowych 

   Krala, Lucjan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004)
  • Mikrobiologia Materiałów 

   Zysk, Bronisław; Żakowska, Zofia; Oberman, Helena; Wachowicz, Jan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
  • Najcenniejsze olejki eteryczne 

   Góra, Józef; Lis, Anna; Gibka, Julia; Wołoszyn, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005)
   Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych wyodrębniane z roślin metodą destylacji z parą wodną. Zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset składników, głównie monoterpeny, seskwiterpeny i ...
  • Enzymatyczna modyfikacja składników żywności : praca zbiorowa 

   Bielecki, Stanisław. Red.; Bednarski, Włodzimierz. Red.; Kołakowski, Edward . Red.; Sikorski, Zdzisław E. (część I); Warchalewski, Jerzy R. (część I); Kowalski, Bolesław (część II); Ledóchowska, Eleonora (część II); Chmiel, Aleksander (część III); Bielecki, Stanisław (część III) (Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005)
  • Sposoby wiązania cząsteczek ligandów z DNA 

   Duński, Henryk; Leszczyński, Tomasz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy omówiono różne grupy ligandów o zróżnicowanych sposobach wiązania z DNA. Scharakteryzowano sposoby wiązania ligandów z DNA oraz omówiono cechy charakterystyczne w ich strukturze determinujące sposób, w jaki oddziałują ...
  • The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester 

   Sobczuk, Dorota; Craig, Rebecca; Nogueroles, Marta; Radisic, Slavica; Shen, Boheng; Simon, Susanne (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen ...
  • Derivatives of undecan-x-ones (x 2-6) synthesis and spectral data 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Undecan-x-ones (x = 2-6) have been used as starting materials in the synthesis of ethylene and propylene acetals, undecan-x-ols and their acetates. Acetals were prepared in the reaction between ketones and ethane-1,2-diol ...
  • Studies of interaction between (m-AMSA) and DNA by viscometric and melting profiles methods 

   Leszczyński, Tomasz; Duński, Henryk (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   We have examined the interactions between m-AMSA and CT-DNA, using melting profiles and viscometric techniques methods. We observed the increase of thermal stability of DNA after binding m-AMSA, depending on the concentration ...
  • Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków 

   Śliżewska, Katarzyna; Biernasiak, Joanna; Libudzisz, Zdzisława (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Omówiono również celowość zastosowania probiotyków jako rozwiązania alternatywnego w ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Analiza wybranych składników odżywczych w żeńszeniu amerykańskim (Panax quinquefolium L.) uprawianym w Polsce 

   Dolot, Magdalena; Śmigielski, Krzysztof; Wesołowska, Monika (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy przedstawiono przeprowadzone badania z zakresu analizy wybranych składników odżywczych polskiej uprawy żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zawartości tłuszczu ...
  • Polimorfizm - jego wpływ na substancje farmaceutyczne 

   Sykuła, Anna; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta; Zakrzewski, Marek (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Polimorfizm jest obecnie ważnym zjawiskiem w dziedzinie farmacji. Istnieje wiele substancji farmaceutycznych wykazujących zjawisko polimorfizmu bądź pseudopolimorfizmu. Wiele farmaceutyków może posiadać różne struktury ...
  • Podstawy chemii nieorganicznej 

   Zajdler, Anna; Duda, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt ,,Podstawy chemii nieorganicznej" jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych, głównie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Oparty jest na wieloletnich wykładach autorów z chemii ogólnej, nieorganicznej i ...
  • 4-furanyl and 4-thiophenylbutan-2-one oximes 

   Bonikowski, Radosław; Balawejder, Maciej; Sikora, Magdalena; Kula, Józef (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   Oximes of 4-(furan-2-yl)butan-2-one, 4-(furan-3-yl)butan-2-one, 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-2-one, 4-(thiophen-2-yl)butan-2-one, 4-(5-methylthiophen-2-yl)butan-2-one and 4-(3-methyl-thiophen-2-yl)butan-2-one have been ...
  • Essential oil composition and plant-insect relations in scots pine (Pinus sylvestris L.) 

   Maciąg, Agnieszka; Milaković, Dragana; Christensen, Henriette H.; Antolović, Vlatka; Kalemba, Danuta (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   A review of methods of isolation, chemical composition and biological activity of essential oil of different organs of Scots pine (Pinus sylvestris) was presented. The data on relation between herbivorous insects and plant ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • Synteza i właściwości zapachowe tlenowych pochodnych1,5,5-trimetylocykloheksenu 

   Wińska, Katarzyna; Gibka, Julia; Sikora, Małgorzata; Kula, Józef; Wawrzeńczyk, Czesław (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2007)
  • Mikroenkapsulacja olejków eterycznych w warunkach suszenia rozpryskowego 

   Adamiec, Janusz; Kalemba, Danuta (Institute of General Food Chemistry. Faculty of Biotechnology and Food Sciences.Lodz University of TechnologyInstytut Podstaw Chemii Żywności. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej., 2007)