Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Tomasz Marek
dc.contributor.authorAdamus, Radosław
dc.contributor.authorKuliberda, Kamil
dc.contributor.authorWiślicki, Jacek
dc.date.accessioned2015-06-03T11:14:50Z
dc.date.available2015-06-03T11:14:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.373-387 sum.
dc.identifier.issn0374-4817
dc.identifier.other0000027218
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1078. Zeszyt jubileuszowy. 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/401
dc.description.abstractArtykuł zawiera opis zaprojektowanego przez autorów w pełni przezroczystego systemu indeksowania dla obiektowej bazy danych opartej na stosowej architekturze (SBA, Stack-Based Architecture). Bazując na solidnym fundamencie SBA autorzy zaproponowali rozwiązania unikalne na polu indeksowania w rozproszonych obiektowych bazach danych. U podstaw zaimplementowanego systemu indeksowania leży moduł zarządzania indeksami oparty na autorskim mechanizmie automatycznych wyzwalaczy aktualizacji indeksów, który jest odpowiedzialny za utrzymanie zbieżności indeksów z danymi. Elastyczność opracowanego rozwiązania umożliwia m.in. optymalizacje przetwarzania predykatów selekcji opartych o dowolne deterministyczne wyrażenia kluczowe.pl_PL
dc.description.abstractThe paper describes fully transparent indexing system for an object-oriented database based on SBA (Stack-Based Architecture). Relying on solid fundament (i.e. SBA) authors designed unique solutions in the area of indexing in distributed object databases. The engine of indexing is an indices management module based on automatic index update triggers responsible for maintaining the cohesion between indices and data. The flexibility of the designed solution enables optimisation of processing of selection predicates built using arbitrary deterministic expressions.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleKoncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA
dc.title.alternativeConcept of transparent indexing for distributed object database based on stack-based architecture
dc.typeArtykuł
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record