Now showing items 1-20 of 80

  • 3D Garment Modelling - Creation of a Virtual Mannequin of the Human Body 

   Cichocka, Agnieszka; Bruniaux, Pascal; Frydrych, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This work presents the modelling and numerical simulation of mannequins as well as clothes in a 3D virtual environment. The paper explains garment modelling, with the objective of defining the development of a 3D body model ...
  • 60 lat Wydziału Włókienniczego 1947/48-2001, Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 2001-2007/08 Politechniki Łódzkiej : historia i osiągnięcia (lata 1997-2007) 

   Kopias, Kazimierz; Szosland, Janusz (Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, 2007)
  • 70 lat Katedry Włókien Sztucznych 

   Łaszkiewicz, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki – Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy ...
  • Accelerated Ageing of Implantable, Ultra-Light, Knitted Medical Devices Modified by Low-Temperature Plasma Treatment - Part 2. Effect on chemical Purity 

   Jóźwicka, Jolanta; Gzyra-Jagieła, Karolina; Gutowska, Agnieszka; Struszczyk, Marcin H.; Kostanek, Krzysztof; Cichecka, Magdalena; Wilbik-Hałgas, Bożena; Kowalski, Krzysztof; Kopias, Kazimierz; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The impact of simulated storage conditions (accelerated ageing) for the chemical purity of innovative ultra-light textile implants (knitted) designed for use in urogynaecology and general surgery (procedures in the treatment ...
  • Andrzej Dems (1938-1988) 

   Dems-Rudnicka, Katarzyna; Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W trzydziestą rocznicę śmierci Andrzeja Demsa wspominali Go uczestnicy konferencji Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles związanej z tematyką badawczą, nad którą pracował.
  • Antybakteryjne i antygrzybicze włókna poliamidowe 

   Karpińska, Angelika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Przedmiotem badań było otrzymanie antybakteryjnych i antygrzybiczych włókien i wyrobów poliamidowych (PA). Cel ten osiągnięto poprzez dwustopniową modyfikację wyrobów poliamidowych polegających na wprowadzeniu do makrocząsteczki ...
  • Application of Raman Spectroscopy for Differentiation Among Cotton and Viscose Fibers Dyed with Several Dye Classes 

   Wąs-Gubała, Jolanta; Machnowski, Waldemar (Taylor & Francis Group, 2014)
   The difference between natural and regenerated cellulose fibers caused by variations in the degree of polymerization and supramolecular structure, influences dyes adsorption properties. The aim of the study was to discriminate ...
  • Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych 

   Kułak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu ...
  • Basic Comparison of the Properties of the Loop and Frotte Yarns, Woven and Knitted Fabrics 

   Grabowska, Katarzyna Ewa; Ciesielska-Wróbel, Izabela (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   Both loop fancy yarns and frotte fancy yarns belong to the group of yarns with continuous effects. The difference between frotte and loop yarn relies on the fact that the loop yarn is constructed with two core yarns and ...
  • Bawełna - systemy i metody oceny 

   Frydrych, Iwona (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   The book is destined for the people working with cotton, mostly in the spinning mill, but not only. It can be also very useful for cotton classers, ttaders and so on. In the introduction there are described shortly ...
  • Biomechanical Studies of Novel Hernia Meshes with Enhanced Surface Behaviour 

   Struszczyk, Marcin H.; Komisarczyk, Agnieszka; Krucińska, Izabella; Gutowska, Agnieszka; Pałys, Beata; Ciechańska, Danuta (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Research on hernia implants, especially less-invasive implantation techniques, is an important focus of study around the world. Practitioners require that these elaborate structures, which are primarily designed using ...
  • Chemically Driven Printed Textile Sensors Based on Graphene and Carbon Nanotubes 

   Skrzetuska, Ewa; Puchalski, Michał; Krucińska, Izabella (MDPI, 2014)
   The unique properties of graphene, such as the high elasticity, mechanical strength, thermal conductivity, very high electrical conductivity and transparency, make them it an interesting material for stretchable electronic ...
  • Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results 

   Teterycz, Helena; Suchorska-Woźniak, Patrycja; Fiedot, Marta; Karbownik, Iwona (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   This paper presents preliminary results of the direct deposition of nano- and microstructures of zinc oxide on materials used in medicine. The coatings were deposited on cotton gauze and polyamide fabric. During the research ...
  • Determination of Fabric Surface Resistance by Van Der Pauw Method in Case of Contacts Distant from the Sample Edge 

   Tokarska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The van der Pauw method can be used to determine the electroconductive properties of textile materials. However, the sample surface resistance can be determined provided that the sample has characteristics typical for the ...
  • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
  • Fabrication of Plga/Hap and Plga/Phb/Hap Fibrous Nanocomposite Materials for Osseous Tissue Regeneration 

   Krucińska, Izabella; Chrzanowska, Olga; Boguń, Maciej; Kowalczuk, Marek M.; Dobrzyński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
   The study presents the manufacturing of nanofibrous structures as osteoconductive, osteoinductive materials for osseous tissue regeneration. The fibrous structures were obtained by electrospinning of poly(l-lactide-coglicolide) ...
  • Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce 

   Czajkowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ...
  • Identyfikacja procesu dziania na szydełkarkach 

   Kowalski, Krzysztof Józef (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2008)
  • Identyfikacja warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach 

   Pietruszewska, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy dokonano wieloaspektowej identyfikacji warunków wrabiania nitek elastomerowych na szydełkarkach zarówno na podstawie komputerowej symulacji dynamicznych obciążeń nitek i długości ich wrabiania jak i badań ...
  • In-Compost Biodegradation of PLA Nonwovens 

   Gutowska, Agnieszka; Jóźwicka, Jolanta; Sobczak, Serafina; Tomaszewski, Wacław; Sulak, Konrad; Miros, Patrycja; Owczarek, Monika; Szalczyńska, Magdalena; Ciechańska, Danuta; Krucińska, Izabella (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   Presented in this work are the results of an investigation into the biodegradation of selected nonwoven materials made of commercial poly[(DL)-lactide] – PLA 6252D supplied by Nature Works® LLC, USA. The biodegradation was ...