Now showing items 1-8 of 8

  • Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ...
  • Sustainable development in electromobility 

   Kowalski, Daniel Jan; Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   The article presents the importance of compliance with the principles of sustainable development in the automotive industry. Explains the term electromobility, electromobility development plan and the origin, meaning and ...
  • Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt 

   Idczak, Maja; Staniec, Iwona (Lodz University of Technology Press, 2019)
   W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa ...
  • Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych 

   Lewandowski, Jerzy; Markowska–Dyner, Agnieszka; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz ...
  • Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się” 

   Lewandowski, Jerzy; Marjański, Jacek; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza ...
  • Metoda szczupłego zarządzania w rozwoju zrównoważonego rolnictwa 

   Adamus, Wiktor; Bogacz, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Ludzkość od zarania dziejów zmaga się ze zjawiskiem głodu, którego likwidacja zależy od produkcji żywności i jej dystrybucji. Pomimo coraz lepszej efektywności, rolnictwo nie jest w stanie nadążyć za rosnącą liczbą konsumentów ...
  • Development of paints and varnishes in the face of dynamic changes of end users`needs - challenges for raw material producers 

   Styrzyński, Robert; Koszewska, Małgorzata; Jałmużna, Irena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized ...
  • Programy edukacji europejskiej w wychowaniu przedszkolnym 

   Kopeć, Agata; Antczak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Wychowanie przedszkolne to jeden z ważniejszych szczebli edukacji w Polsce. Działania podejmowane właśnie w tym okresie wpływają na całe przyszłe życie dziecka, rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. To przedszkola ...