Now showing items 1-6 of 6

  • Supply chain entities' awareness of correct food labeling as an element contributing to the safety of the packaged product 

   Kabaja, Bartłomiej; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   The vast majority of foods offered to consumers is marketed in packaged form. The development of food production technology as well as retail sales demands drive continuous improvement in packaging. The main areas of ...
  • Personal development in the organization 

   Novak, Valentyna; Ilienko, Oksana; Lytvynenko, Larysa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Most people almost entire adult life spends in organizations. Beginning in kindergarten and throughout their working lives, people, consciously or unconsciously, voluntarily or forcibly, with interest or apathy are fully ...
  • Rola kultury coachingowej w organizacji 

   Łukasik, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   [...] W poniższym artykule zostanie poddana analizie i ocenie jedna z wybranych form szkolenia pracowników, tj. coachingu. Ocena ta zostanie dokonana w kontekście możliwości rozwoju, jaką daje wdrożenie kultury coachingowej ...
  • Doskonalenie zarządzania pracownikami wiedzy poprzez podniesienie jakości relacji interpersonalnych w organizacji 

   Romanowicz, Anna; Makulska-Gertruda, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Aktywne doskonalenie organizacji to aktualizacja strategii, planów, celów działania przy wykorzystaniu pomiarów efektywności systemu oraz jego elementów, określanie struktury ilościowo-jakościowej wskaźników skuteczności ...
  • Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekście szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

   Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W przypadku szkoleń z zakresu bhp diagnoza potrzeb szkoleniowych jest szczególnie istotna z dwóch powodów: po pierwsze – pozwala na identyfikację problemów kompetencyjnych i ocenę postaw pracowników wobec bezpieczeństwa, ...
  • Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych 

   Szwarc, Eryk; Bocewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   [...] głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie modelu deklaratywnego umożliwiającego formułowanie problemów obsady zajęć dydaktycznych zaliczanych do drugiej z wyżej przedstawionych grup. Z kolei, celem załączonego ...