Now showing items 1-1 of 1

    • Rola kultury coachingowej w organizacji 

      Łukasik, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      [...] W poniższym artykule zostanie poddana analizie i ocenie jedna z wybranych form szkolenia pracowników, tj. coachingu. Ocena ta zostanie dokonana w kontekście możliwości rozwoju, jaką daje wdrożenie kultury coachingowej ...