Now showing items 1-19 of 19

  • Analiza systemów grzewczych 

   Bednarowicz, Agata (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Projekt zrealizowany na uczelni partnerskiej Hochschule Merseburg (Niemcy) dotyczył porównania parametrów pracy trzech różnych urządzeń grzewczych. Dzięki przeprowadzonym pomiarom na urządzeniach porówna-no moc otrzymaną ...
  • BIM – jak to z nim jest? 

   Ochendalski, Adrian; Kwiatkowski, Czesław (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   BIM jest bardzo dużym ułatwieniem w wykonywaniu konstrukcji czy całych inwestycji. Skrót ten oznacza „modelowanie informacji o budynku” już na etapie jego projektowania czy wczesnej koncepcji. Korzystając z technologii ...
  • Czego fotografia może nauczyć architekta? 

   Jankowski, Patryk; Tylman, Aleksander (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Koło Naukowe „Analog” zrzesza studentów Architektury Politechniki Łódzkiej, którzy kontynuują techniki czarno-białej fotografii analogowej. Artykuł przedstawia szereg umiejętności, jakich świadome fotografowanie może nauczyć ...
  • Działalność KNSA PŁ „IX Piętro” w roku akademickim 2018/2019 

   Striker, Jarosław; Włodarczyk, Daria (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł ma formę sprawozdawczą i ma na celu przedstawić działalność Koła Naukowego Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” w roku akademickim 2018/2019. Na działalność koła w minionym roku ...
  • Działalność SKN „CIRKULA” w roku akademickim 2018/2019 

   Suska, Wiktoria; Sobolewski, Krzysztof; Dolecki, Wojciech (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Zadaniem Studenckiego Koła Naukowego CIRKULA, które działa przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Łódzkiej, jest zrzeszanie studentów gospodarki przestrzennej oraz architektury w celu poszerzania ich wiedzy ...
  • Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw” w roku akademickim 2018/2019 

   Kwiatkowski, Czesław; Galiński, Przemysław; Kuźma, Martyna (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł zawiera informacje dotyczące działalności i charakterystyki Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw”. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku akademickim 2018/2019. W artykule zawarto relacje ...
  • Działalność Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw” w roku akademickim 2017/2018 

   Kuźnicka, Justyna; Golis, Adrianna (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł zawiera informacje dotyczące działalności i charakterystyki Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw”. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku akademickim 2017/2018. W artykule zawarto relacje ...
  • IV edycja „MOST 3D WANTED” Gdańsk 2019 

   Kuźnicka, Justyna; Owczarek, Paulina (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł zawiera informacje dotyczące IV edycji Ogólnopolskiego Kon-kursu „Most 3D Wanted 2019” odbywającej się na terenie Politechniki Gdańskiej. Wyzwanie polegało na zaprojektowaniu i złożeniu mostu z elementów ...
  • Jakość powietrza w wybranych województwach w Polsce 

   Stelęgowski, Artur (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Jakość powietrza zależy od charakterystyki obszaru, na którym jest badana. Tereny zamieszkane, takie jak: wsie, małe i średnie miasta oraz duże miasta, są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ ...
  • Polska a BIM – prognozy, przeszkody (ograniczenia), praca na modelu 

   Lasota, Mikołaj (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   BIM jako jedno z innowacyjnych narzędzi wspomagających proces projektowania ma na polskim rynku budowlanym dużą przyszłość. Pomimo naturalnych barier wynikających z wprowadzania nowego rozwiązania technologia ta ...
  • Projektowanie parametryczne w budownictwie 

   Kowalczyk, Izabela; Kozanecki, Damian (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   W artykule krótko opisano, co jest rozumiane pod pojęciem projektowania parametrycznego i jakie są tego zalety oraz podano przykładowe programy, oparte na tej metodzie, z których działanie jednego zostało pokrótce przybliżone. ...
  • Raport z XXI wyprawy studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie „Huculszczyzna 2019" 

   Koch, Adrianna; Nowacka, Agnieszka (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   W tym roku wyprawa huculska odbyła się między 7 a 23 lipca, a pod-czas niej przemierzyliśmy rejony Śniatyń, Horodenka oraz Kosów. Głównym jej celem było stworzenie dokumentacji technicznej architektoniczno-budowlanej ...
  • SKN „MOMENCIK” – działalność koła 2018/2019 

   Łuczak, Agnieszka; Lewandowski, Bartłomiej (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   The publication describes the activities of the SKN „Momencik” in 2018/2019. Activities such as participation in competitions and achievements, charity actions and university events in which we participated were characterized.
  • Studenckie Koło Naukowe „Wentylator” – charakterystyka działalności 

   Królak, Patrycja; Koralewska, Kamila (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Artykuł opisuje historię i działalność w roku akademickim 2017/2018 Studenckiego Koła Naukowego „Wentylator”. Zawiera również opis ewolucji loga/symbolu koła. Opisuje dokładną historię Dni Inżynierii Środowiska, relację ...
  • Słowo wstępu 

   Kaszubska, Monika (red.) (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych odbyło się w dniach 17-20 października 2019 roku w miejscowości Małe Ciche. Wzięli w nim udział przedstawiciele 7 kół naukowych naszego Wydziału oraz reprezentacji Wydziałowej Rady ...
  • VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Wybudujemy wieżę” Warszawa 2018 

   Łachut, Paweł; Kowalczyk, Szymon (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wybudujemy wieżę” 2018 z ramienia SKN „Żuraw” wystartowały trzy drużyny. Spośród nich największy sukces odniósł zespół „Ja nie przeniosę?” w składzie (kapitan: Aneta Białkowska, ...
  • VIII edycja warsztatów architektonicznych dla uczniów szkół średnich „ABC Architektury” 

   Koślaga, Marta; Lis, Piotr (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Celem artykułu jest przedstawienie procesu organizacji oraz efektów uzyskanych podczas VIII Edycji Warsztatów Architektonicznych dla uczniów szkół średnich „ABC Architektury”, która odbyła się 11 kwietnia 2019 roku w ramach ...
  • Zawody „BetonKanoRace 2019” ‘s-Hertogenbosch, 24-25 maja 2019 r. 

   Golis, Adrianna; Kowalczyk, Szymon (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Już 6. raz Studenckie Koło Naukowe Żuraw wystawiło swój betonowy kajak do zawodów, w których rywalizują uczelnie z Holandii, Niemiec i Pol-ski. W tym roku zawody odbyły się w ‘s-Hertogenbosch w Holandii i były dla uczestników ...
  • Zawody „BetonKanoRace” Eindhoven, 25-26.05.2018 r. 

   Łopacińska, Paulina (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Studenckie Koło Naukowe „Żuraw” już po raz piąty wystawiło swój betonowy kajak do zawodów, w których rywalizują uczelnie z całej Europy. Zawody odbyły się w Kolonii na terenie Niemiec i były fascynującym prze-życiem. W tej ...