Show simple item record

dc.contributor.authorBorowski, Sebastian
dc.contributor.authorWojtczak, Maciej
dc.date.accessioned2021-05-20T11:01:16Z
dc.date.available2021-05-20T11:01:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBorowski S., Wojtczak M., Ocena pracy przydomowej oczyszczalni ścieków. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 213-216, ISSN 0473-7733.
dc.identifier.issn0473-7733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3492
dc.descriptionMateriały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".pl_PL
dc.description.abstractPrzeprowadzono badania efektywności oczyszczania ścieków socjalno-bytowych w osadniku gnilnym. Analizie poddawano ścieki pobierane z komór osadnika oraz studzienki rewizyjnej przed drenażem rozsączającym przydomowej oczyszczalni. Stwierdzono dużą zmienność stężeń zanieczyszczeń w kolejnych seriach pomiarowych. Wartości ChZT w I komorze osadnika wahały się w granicach 528-2153 g/m³ a zawiesiny ogólnej 186-1360 g/m³. Jednocześnie zmiany wartości średnich ładunków zanieczyszczeń miedzy I komorą, a studzienką, były niewielkie i wynosiły, 14% dla BZT5 i 26% dla ChZT. Odnotowano też 67% wzrost średniej koncentracji azotu amonowego oraz około 2-krotny wzrost stężeń fosforanów, sodu i potasu. Natomiast koncentracje metali o mniejszej rozpuszczalności, zwłaszcza żelaza i cynku, ulegały obniżeniu w toku procesu mechanicznego oczyszczania.pl_PL
dc.description.abstractAn evaluation of the effectiveness of the household sewage treatment process in a septic tank was undertaken. Sewage samples were collected from two compartments of a septic tank as well as from a dosing box. During the experimental period great variations of all measured indicators were observed. The values of COD and suspended solids in a I compartment ranged from 528-2153 g/m³, and 186-1360 g/m³ respectively, whereas in the dosing box they varied from 530-1041 g/m³ ,and 174-880 g/m3 respectively. Simultaneously, the average contents of pollutants did not varied considerably in the following steps of the plant. The percentage changes of pollutants, measured between I compartment and the dosing box showed 26% of COD decrease, 14% of BOD5 decrease and 67% of ammonium increase. An increasing tendency for phosphates, sodium and potassium was also observed, whereas iron, zinc and copper concentrations were significantly reduced.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo SIGMA-NOTpl_PL
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, ISSN 0473-7733.
dc.subjectprzydomowa oczyszczalnia ściekówpl_PL
dc.subjectoczyszczanie ścieków socjalno-bytowychpl_PL
dc.subjectosadnik gnilny - zanieczyszczeniapl_PL
dc.subjecthousehold sewage treatment planten_EN
dc.subjecttreatment of wastewater and household sewageen_EN
dc.subjectseptic tank - impuritiesen_EN
dc.titleOcena pracy przydomowej oczyszczalni ściekówpl_PL
dc.title.alternativeEvaluation of the household sewage treatment processen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 213-216


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record