Show simple item record

dc.contributor.authorGutarowska, B.
dc.contributor.authorJotkowska, A.
dc.date.accessioned2021-05-19T11:06:12Z
dc.date.available2021-05-19T11:06:12Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationGutarowska B., Jotkowska A., Porównanie dwóch metod oceny zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 314-317, ISBN 83-919038-2-6.
dc.identifier.isbn83-919038-2-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3470
dc.description.abstractW pracy określono stan zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowych metodą hodowlaną oraz metodą oznaczania ergosterolu. Wykonano również diagnostykę pleśni. Analiza stopnia zanieczyszczenia wskazała na wysoki poziom zagrzybienia. W metodzie hodowlanej 76% analizowanych ziół i przypraw ziołowych wykazywało wysoki poziom zapleśnienia, powyżej wartości 5x l 04 jtk/g, 16% prób wykazywało poziom średni od I 03 do 5x l 04 jtk/g, a tylko 8% niską zawartość pleśni. Najbardziej zanieczyszczony pleśniami był estragon, kłącze tataraku, kwiatostan lipy, pieprz czarny, imbir, papryka. Stwierdzono, iż ergosterol może być bardzo dobrym i szybkim wskaźnikiem zanieczyszczenia ziół pleśniami. Zawartość ergosterolu w 48% prób była na poziomie wysokim, również w 48% prób stwierdzono poziom ergosterolu kwalifikujący zioła i przyprawy jako zanieczyszczone na poziomie średnim, w 4% prób stwierdzono niską zawartość ergosterolu. Porównując dwie omawiane metody stwierdzono, iż istnieje zgodność metod w 76%. Stan zanieczyszczenia pleśniami ziół i przypraw ziołowych budzi niepokój, nie tylko pod względem ilości, ale również rodzaju obecnej mikroflory. Stwierdzono bowiem występowanie grzybów strzępkowych wytwarzających mykotoksyny: Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Penicillium expansum, Fusarium moniliforme i Alternaria alternata.pl_PL
dc.description.abstractThe study presented estimation of moulds contamination of herbs and spices by dilution plate method and ergosterol method as well as identification of moulds had been done. Analysis of moulds in herbs and spices showed high level contamination. On the basis of dilution plate method, had been found out, that 76% of analysed herbs and herbs spices showed high moulds Jevel, above value 5xI04 cfu/g , 16% of tested herbs and spices showed average level of contamination, between 103 do 5xl04 cfu/g, and only 8% of herbs had low content of moulds. Tarragon, rhizome sweet flag, inflorescence lindens, black pepper, ginger, paprika were most contaminated. It was confirmed, that ergosterol could be the best and fast indicator of moulds contamination in herbs and spices. In 48% of tested herbs was high level of ergosterol, in 48% of tested herbs ergosterol content showed average level of contamination, in 4% of herbs had low ergosterol content. It was confirmed, that agreement of comparing methods was in 76%. Contamination of herbs and herbs spices is anxiety, not only under regard of quantity, but also kind of present microflora. It was affirmed of occurrence of toxigenic moulds producing mycotoxins: Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Penicillium expansum, Fusarium moniliforme and Alternaria alternata.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-919038-2-6.
dc.subjectzioła - zanieczyszczenia grzybami strzępkowymipl_PL
dc.subjectprzyprawy ziołowe - zanieczyszczenia grzybami strzępkowymipl_PL
dc.subjectmetoda oznaczania ergosterolupl_PL
dc.subjectherbs - contamination with filamentous fungien_EN
dc.subjectherbal spices - contamination with filamentous fungien_EN
dc.subjectergosterol determination methoden_EN
dc.titlePorównanie dwóch metod oceny zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi ziół i przypraw ziołowychpl_PL
dc.title.alternativeComparison of two methods of estimation of moulds contamination in herbs and spicesen_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 314-317


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record