Show simple item record

dc.contributor.authorPerkowski, J.
dc.contributor.authorKos, L.
dc.date.accessioned2021-05-18T08:00:41Z
dc.date.available2021-05-18T08:00:41Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationKos L., Perkowski J., Biologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniu. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 162-165, ISBN 83-87202-93-2.
dc.identifier.isbn83-87202-93-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3441
dc.description.abstractPraca dotyczy wpływu wstępnego ozonowania ścieków włókienniczych na wydajność i efektywność ich doczyszczania metodami biologicznymi. Obiektem naszych badań były rzeczywiste ścieki włókiennicze pochodzące z procesów barwienia bawełny pobrane w jednym z łódzkich zakładów włókienniczych, charakteryzowały się zróżnicowanym składem i stężeniem zanieczyszczeń. Proces oczyszczania ścieków składał się ze wstępnego z użyciem ozonu i następnie oczyszczania biologicznego na złożu zraszanym lub za pomocą osadu czynnego. Określono wpływ dawki ozonu na wydajność rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Wydajność rozkładu zanieczyszczeń wzrastała przy zwiększaniu dawki ozonu. Wstępne ozonowanie ścieków wpływało bardzo korzystnie na ich dalsze oczyszczania biologiczne. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych mierzona ChZT wzrastała 2-3 krotnie, stężenie detergentów obniżało się kilkunastokrotnie w stosunku do ścieków oczyszczanych biologicznie bez wstępnego ozonowania.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of our research was to check up the effects of biological treatment of textile wastewater after pretreatment with ozone. The subject of our studies was real textile wastewater produced during cotton dyeing and taken from one of textile plants in Łódź (Poland). The wastewater was characterised by different composition and concentration of pollutants. Wastewater treatment consisted of preliminary oxidation with ozone and next biologica! treatment with the use of wetted bed or active sludge. The effect of ozone dose on the efficiency of degradation of pollutants present in the wastewater was determined. The efficiency increased with an increase of ozone dose. Preliminary ozonation of wastewater was very advantageous for the further biological treatment. The efficiency of removal of organie pollutants measured by COD increased by 2 or 3 times, the concentration of detergents decreased appreciably as compared to wastewater treated biologically without prior ozonation.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofRozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, ISBN: 83-87202-93-2.
dc.subjectozonowanie ścieków włókienniczychpl_PL
dc.subjectoczyszczanie ścieków włókienniczychpl_PL
dc.subjectścieki włókiennicze - oczyszczanie biologicznepl_PL
dc.subjectozonation of textile wastewateren_EN
dc.subjecttreatment of textile wastewateren_EN
dc.subjecttextile wastewater - biological treatmenten_EN
dc.titleBiologiczne oczyszczanie ścieków włókienniczych po wstępnym ozonowaniupl_PL
dc.title.alternativeBiological treatment of preozonated textile wastewateren_EN
dc.typereferatpl_PL
dc.typepaperen_EN
dc.page.numbers. 162-165


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record