Recent Submissions

 • Wstęp 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
 • Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym 

  Świętoń, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem badań, których wyniki wykorzystano w treści artykułu, było przeprowadzenie analizy problemów występujących w przedsiębiorstwie handlowym w zakresie logistyki magazynowania oraz wyciągnięcie wniosków, które ...
 • Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania 

  Pierzchałka, Klaudia; Ćwikliński, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Sortowanie odpadów jest w dzisiejszych czasach bardzo istotną i żywo dyskutowaną kwestią, dlatego warto analizować ten problem, choćby z uwagi na cel, jakim jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zasad ...
 • Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 

  Dybała, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem prezentowanych tu analiz jest wskazanie i omówienie występujących w przedsiębiorstwie problemów związanych z ogólnym funkcjonowaniem magazynu oraz kompletowaniem zamówień na jego terenie. Skoncentrowano się głównie ...
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL 

  Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  W naukach ekonomicznych i o zarządzaniu istnieje szereg zjawisk i problemów badawczych, które pomimo prób ich kwantyfikacji, opisu i naukowego wyjaśniania pozostają wielowymiarowe i nie znajdują jednolitych rozwiązań. ...
 • Wykorzystanie systemu Comarch ERP optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa 

  Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego aspektu systemu informatycznego w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa – na przykładzie systemu Comarch ...
 • Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. 

  Misztal, Anna; Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Początkowe rozważania wskazują na wybrane problemy związane z ...
 • Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Pierwsza część opracowania zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze strategiami logistycznymi. W drugiej, zasadniczej części pracy opisano sposoby wykorzystania systemów informatycznych przy ...