Now showing items 1-8 of 8

  • Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym 

   Świętoń, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Celem badań, których wyniki wykorzystano w treści artykułu, było przeprowadzenie analizy problemów występujących w przedsiębiorstwie handlowym w zakresie logistyki magazynowania oraz wyciągnięcie wniosków, które ...
  • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL 

   Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   W naukach ekonomicznych i o zarządzaniu istnieje szereg zjawisk i problemów badawczych, które pomimo prób ich kwantyfikacji, opisu i naukowego wyjaśniania pozostają wielowymiarowe i nie znajdują jednolitych rozwiązań. ...
  • Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 

   Dybała, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Celem prezentowanych tu analiz jest wskazanie i omówienie występujących w przedsiębiorstwie problemów związanych z ogólnym funkcjonowaniem magazynu oraz kompletowaniem zamówień na jego terenie. Skoncentrowano się głównie ...
  • Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania 

   Pierzchałka, Klaudia; Ćwikliński, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Sortowanie odpadów jest w dzisiejszych czasach bardzo istotną i żywo dyskutowaną kwestią, dlatego warto analizować ten problem, choćby z uwagi na cel, jakim jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zasad ...
  • Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. 

   Misztal, Anna; Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Początkowe rozważania wskazują na wybrane problemy związane z ...
  • Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw 

   Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Pierwsza część opracowania zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze strategiami logistycznymi. W drugiej, zasadniczej części pracy opisano sposoby wykorzystania systemów informatycznych przy ...
  • Wstęp 

   Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  • Wykorzystanie systemu Comarch ERP optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa 

   Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego aspektu systemu informatycznego w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa – na przykładzie systemu Comarch ...