Wyświetlanie pozycji 1-20 z 120

  • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

   Jóźwiak, Wojciech Kazimierz; Fiedorow, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

   Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

   Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
  • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

   Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...
  • Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa 

   Parasiewicz, Wanda; Rzymski, Władysław M.; Janowska, Grażyna; Parasiewicz, Wanda; Żuchowska, Danuta; Bieliński, Dariusz M.; Pyskło, Leszek; Rosłaniec, Zbigniew; Rzymski, Władysław M. (Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, 2006)
   W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny ...
  • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

   Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
   [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
  • Zielona chemia 

   Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

   Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
  • Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. 

   Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The textile industry which is stili the largest market within the coloration industry underwent serious changes in the last decades. The major objective of this textbook dedicated to chemists and colourists interested ...
  • Barwniki w nowoczesnych technikach 

   Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
   [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
  • Zwięzły kurs chemii organicznej. T II 

   Zwierzak, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami 

   Światła-Wójcik, Dorota (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania ...
  • Introduction to laser spectroscopy 

   Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
   This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
  • Zabawa w nauce, nauka w zabawie. 

   Wróbel, Justyna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Przygoda życia... Wielkie wyzwanie... Podróż marzeń... 

   Danielewicz, Agnieszka; Rosiak, Angelina (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Metformina – cudowny lek? 

   Bauer, Agata (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
   Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu cukrzycy oraz, jak pokazują badania, może również chronić przed nowotworami, chorobami naczyniowo-sercowymi i schorzeniami typowymi dla podeszłego wieku [1]. W ...
  • Kompozyty ceramiczne jako pełne wykorzystanie zalet ceramiki. 

   Prochoń, Mirosława; Biernacka, Anna; Witczak, Marta (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • III edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej za nami! 

   Witońska, Izabela (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Festiwalowe zmagania Wydziału Chemicznego, czyli o tym, jak Z CHEMIĄ ZMIENIALIŚMY ŁÓDŹ! 

   Szynkowska, Małgorzata Iwona (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Enzymatyczne metody otrzymywania nanowłókien celulozowych. 

   Żygo, Monika; Prochoń, Mirosława (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)