Wyświetlanie pozycji 1-20 z 144

  • Introduction to laser spectroscopy 

   Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
   This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
  • Barwniki w nowoczesnych technikach 

   Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
   [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
  • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

   Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
  • Zielona chemia 

   Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  • Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami 

   Światła-Wójcik, Dorota (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania ...
  • Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. 

   Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   The textile industry which is stili the largest market within the coloration industry underwent serious changes in the last decades. The major objective of this textbook dedicated to chemists and colourists interested ...
  • Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa 

   Parasiewicz, Wanda; Rzymski, Władysław M.; Janowska, Grażyna; Parasiewicz, Wanda; Żuchowska, Danuta; Bieliński, Dariusz M.; Pyskło, Leszek; Rosłaniec, Zbigniew; Rzymski, Władysław M. (Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, 2006)
   W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny ...
  • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

   Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...
  • Zwięzły kurs chemii organicznej. T II 

   Zwierzak, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

   Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
   [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
  • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

   Jóźwiak, Wojciech Kazimierz; Fiedorow, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

   Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

   Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
  • Propedeutyka kierunkowych oddziaływań międzycząsteczkowych. Wiązania wodorowe, oddziaływania asocjacji warstwowej i wiązania halogenowe 

   Kruszyński, Rafał (Politechnika Łódzka, 2011)
   The review presents the typical bonding intermolecular interactions: hydrogen bonds, halogen bonds and stacking interactions. The first part describes the specific types of intermolecular interactions, including their ...
  • Szczotki polimerowe jako materiały funkcjonalne. 

   Pietrasik, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   W pracy omówiono problemy badawcze odnoszące się do syntezy i właściwości szczotek polimerowych o zróżnicowanej topologii pojedynczej molekuły, wynikającej z geometrii zastosowanego inicjatora. Powyższe materiały ...
  • Metody spektroskopowe w diagnostyce zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego. 

   Brożek-Płuska, Beata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Metodami powszechnie stosowanymi w diagnostyce zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego są: mammografia, ultrasonografia oraz ostatecznie potwierdzające diagnozę badanie histopatologiczne tkanek pobranych ...
  • Simulation of diffusion in a crowded environment 

   Polanowski, Piotr; Sikorski, Andrzej (2014)
   We performed extensive and systematic simulation studies of two-dimensional fluid motion in a complex crowded environment. In contrast to other studies we focused on cooperative phenomena that occurred if the motion of ...
  • A Convenient Approach to a Novel Group of Quaternary Amino Acids Containing­ a Geminal Bisphosphonate Moiety 

   Dzięgielewski, Marek; Hejmanowska, Joanna; Albrecht, Łukasz (2014)
   Quaternary amino acids containing a geminal bisphosphonate moiety have been synthesized for the first time. The developed two-step reaction sequence utilizes the Michael addition of α-substituted azlactones to a vinylidene ...
  • A Tandem Conjugate Addition–Intramolecular Horner–Wadsworth–Emmons Olefination Approach to the Synthesis of Cyclopentene[c]chroman-2-ones and Cyclopent-1-enecarboxylates 

   Deredas, Dariusz; Huben, Krzysztof; Maniukiewicz, Waldemar; Krawczyk, Henryk (2014)
   A strategically new approach to cyclopentene[c]chroman- 2-ones and cyclopent-1-enecarboxylates by tandem Michael– Horner–Wadsworth–Emmons reaction of 2,5-hexanedione with 3-(diethoxyphosphoryl)coumarins is described. The ...
  • Site-selected incorporation of 5-carboxymethylaminomethyl(- 2-thio)uridine into RNA sequences by phosphoramidite chemistry 

   Leszczyńska, Grażyna; Pięta, Jakub; Woźniak, Karolina; Małkiewicz, Andrzej (2014)
   5-Carboxymethylaminomethyluridine (cmnm5U) and 5-carboxymethylaminomethyl-2-thiouridine (cmnm5s2U) are located at the wobble position in several cytosolic and mitochondrial tRNA sequences. In this paper, we report the first ...