Now showing items 51-70 of 147

  • Nagroda dla architektów z PŁ 

   Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki – dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ...
  • Nagroda dla Eagle Two 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Zespół Lodz Solar Team zwyciężył w Konkursie Konstrukcji Studenckich KOKOS. W tym roku konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył się online.
  • Nagroda Miasta Łodzi 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Wyróżnienia przyznane przez Radę Miejską są wyrazem docenienia dokonań i zasług wykraczających poza zwykłą granicę obowiązku. Wśród pięciu przyznanych nagród jest trzyosobowy zespół naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki ...
  • Nagroda premiera za doktorat 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dr inż. Anna Kaczmarek otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską opisującą badania nad powłokami nowej generacji implantów wykonanych z węgla diamentopodobnego modyfikowanego krzemem oraz tytanem.
  • Nagroda w ekologicznym konkursie 

   Żarczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Znaczącym sukcesem absolwentów studiów drugiego stopnia oraz młodych doktorów z Politechniki Łódzkiej zakończyła się szósta edycja konkursu Ekologiczny magister i doktor. Cztery z ośmiu nagrodzonych prac powstały na ...
  • Nagroda za dyplom 

   Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.
  • Nagroda za pionierską technologię 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Badaczka z Wydziału Chemicznego została doceniona za opracowanie wydajnego i ...
  • Nagroda za rekord 

   Garcarek, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Politechnika Łódzka zajęła II miejsce w kategorii event w Genius Universitatis – konkursie na kreatywną kampanię szkoły wyższej organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
  • Nagrodzeni za międzynarodową współpracę 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, prof. ...
  • Nagrodzone dyplomy z chemii 

   Jędrych, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Kapituła Nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza pod przewodnictwem prof. Osmana Achmatowicza jr. wyłoniła najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Chemicznym PŁ w roku akademickim 2018/2019.
  • Najczęściej cytowani na świecie naukowcy z PŁ 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Amerykańscy badacze ze Stanford University, z firmy SciTech Strategies oraz z wydawnictwa Elsevier stworzyli ogólnodostępną bazę danych obejmującą najwybitniejszych naukowców pod względem wpływu cytowań publikacji, których ...
  • Największy w PŁ projekt Erasmus+ z krajami spoza UE 

   Świt, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Centrum Współpracy Międzynarodowej uzyskało wsparcie finansowe dla projektu mobilności Erasmus+ z krajami partnerskimi, czyli pozaunijnymi. Ten największy – jak do tej pory – taki projekt realizowany w PŁ rozpoczął się we ...
  • Najwyższa godność akademicka dla uczonego z PŁ 

   Chojnacka, Ewa; Morawska, Hanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Prof. Andrzej Napieralski, wybitny naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  • Nauczanie zdalne w czasie epidemii w liczbach 

   Grzybowski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Artykuł przedstawia dane liczbowe ilustrujące znaczący wzrost wykorzystania narzędzi do zdalnego kształcenia: platformy WIKAMP, platformy Webinariów PŁ, usług MS Teams oraz ruchu w komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail. ...
  • Nauka i biznes 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Rozwój i innowacyjność firm zlokalizowanych na pewnym obszarze zależy od ich dobrej współpracy z jednostkami naukowymi oraz od pozyskania finansowania na prace badawczo-rozwojowe. Cieszy więc pozyskanie 25 milionów na ...
  • Naukowcy przyszłości 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   W czasie 4. edycji Forum Inteligentnego Rozwoju (28-29 listopada 2019 r.) wręczono nagrody za nowatorskie technologie i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Laureatami w kategorii Naukowiec ...
  • Naukowcy z PŁ w projekcie InCoNaDa 

   Cysek-Pawlak, Monika; Misiak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Projekt Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases – InCoNa- Da (Zwiększenie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i ...
  • Naukowcy z PŁ zbadali jakość masek ochronnych 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ przeprowadził na prośbę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi badania ...
  • Naukowiec z PŁ w Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin wręczył powołania nowo wybranym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023.
  • Nowi liderzy 

   Chojnacka, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   XI konkurs w ramach Programu LIDER wyłonił 60 projektów, wśród których są trzy z Politechniki Łódzkiej. Docenieni w konkursie młodzi naukowcy będą teraz zarządzać własnymi zespołami badawczymi, realizując projekty ...