Show simple item record

dc.contributor.authorMatuszewska, Joanna
dc.date.accessioned2015-06-03T11:10:04Z
dc.date.available2015-06-03T11:10:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.143-147 sum.
dc.identifier.issn2083-7208
dc.identifier.other0000031881
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1101.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/221
dc.description.abstractWspółczesny świat stwarza idealne warunki dla rozwoju edukacji głównie za sprawą szybszego przepływu informacji i wymiany międzykulturowej. Proces kształcenia jednak nigdy nie jest dziełem ukończonym i trwa on niemalże od narodzin, aż do śmierci jednostki. Coraz częściej używa się określenia „edukacji ustawicznej" jako uczenia się przez całe życie. Owe long life learning, oprócz pogłębiania doświadczeń i rozbudzania zainteresowań, jawi się również jako okazja do wyrównania szans czy zaktualizowania wiedzy. Sformułowany w latach 90. XX wieku Raport Delorsa "Edukacja —jest w niej ukryty skarb " przyniósł przełom w spojrzeniu na koncepcję nauki przez całe życie oraz wyodrębnił podstawowe aspekty edukacji, stanowiące jednocześnie główne filary wiedzy.pl_PL
dc.description.abstractThe modern world creates perfect conditions for development of education, mainly because of fast flow of information and intercultural cooperation. The learning process is never completed and continues almost form birth to death of a human. Learning throughout life has even its own name - "lifelong learning". Lifelong learning accumulates experience and arouses interests as well as rebalances chances and updates knowledge. Formulated in the 90s of the twentieth century Delors Report "Education the treasure within" brought the breakthrough in the overview of the concept of permanent education and defined the fundamental aspects of knowledge.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleAspekty edukacji - raport dla Unesco Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wiekupl_PL
dc.title.alternativeAspects of education - on the basis of report to Unesco of the International Commission on Education for the twenty-first centuryen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record