Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa. 

   Wiklak, Piotr; Smolny, Antoni (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   Celem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS ...
  • Investigation on Aerodynamics of Super–Effective Car for Drag Reduction. 

   Cieśliński, Artur; Prym, Wojciech; Stajuda, Mateusz; Witkowski, Dariusz (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2016)
   This paper focuses on shape optimization of a car body to be used in Shell Eco Marathon race. The work consists of the review of aerodynamic performance for currently used shapes, definition of the design constraints for ...