Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of magnetic field effect on ferromagnetic spheres embedded in elastomer pattern. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2010)
   The results of modelling of the magnetorheological elastomers (MREs) microstructure using Finite Elements Method (FEM) are shown. MREs are solids analogous to magnetorheological fluids consisting of carbonyl-iron particles ...
  • Stan naprężenia w elastomerze zawierającym cząstki ferromagnetyczne w polu magnetycznym. 

   Boczkowska, Anna; Czechowski, Leszek; Jaroniek, Mieczysław; Niezgoda, Tadeusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2010)
   Przedstawiono wyniki analizy modelowania metodą elementów skończonych oraz badań metodą elastooptyki magnetoreologicznego elastomeru w obecności pola magnetycznego. Celem przeprowadzonych symulacji numerycznych i badań ...