Wyświetlanie pozycji 1-20 z 141

  • Jakość energii elektrycznej 

   Kowalski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2007)
   The book includes basie information concerning the quality of electrical energy in ac systems. It describes the features and parameters of the electrical energy quality and provides the characteristics of the following ...
  • Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska MATLAB 

   Dyka, Ewa; Markiewicz, Przemysław; Sikora, Roman (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych rozpoczynających pracę z programem MATLAB. W skrypcie zaprezentowane zostały rozwiązania podstawowych zagadnień z dziedziny metod ...
  • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

   Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
  • Metrologia elektryczna i elektroniczna 

   Derlecki, Stanisław (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2005)
  • 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej 

   Szmit, Maciej; Gusta, Marek; Tomaszewski, Mariusz (Wydawnictwo Helion, 2005)
  • Zwięzły kurs analizy numerycznej 

   Kabziński, Jacek; Kacerka, Jarosław; Krawiecki, Maciej; Marzjan, Krzysztof; Mosiołek, Przemysław; Zawiślak, Rafał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   "...Materiał przedstawiony w tej książce to wybrane przez autorów metody numeryczne prezentowane studentom różnych kierunków studiów inżynierskich w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Mamy nadzieję, że przygotowane w ...
  • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

   Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
   Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...
  • LED-wpływ na jakość widzenia i zagrożenia z nimi związane. 

   Świerczyńska, Milena; Kosmalski, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   W dzisiejszych czasach oświetlenie w naszych domach, ulicach, biurach oraz galeriach handlowych stopniowo przekształcało się z konwencjonalnych żarówek do żarówek energooszczędnych, świetlówek, a obecnie rynek oświetleniowy ...
  • Efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych elektrowni i elektrociepłowni. 

   Kotlicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono wyliczenia oszczędności energii wynikające z zastosowania różnych wariantów regulacji wydajności w odniesieniu do głównych urządzeń potrzeb własnych elektrowni. Rozpatrzono urządzenia o różnych ...
  • Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne. 

   Wawszczak, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy ...
  • Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm. 

   Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in ...
  • Wstęp. 

   Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  • Wykorzystujące nagrzewanie indukcyjne stanowisko do szacowania cieplnych parametrów materiałowych. 

   Cieślak, Adam; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz ...
  • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad. 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   W artykule zaproponowano metodę przewidywania charakterystyk układu wzbudnik-wsad. Zbudowano specjalizowaną bazę wiedzy zawierającą zestaw takich charakterystyk oraz zastosowano dwa rodzaje rekurencyjnych sztucznych ...
  • Wykorzystanie komercyjnego pakietu Flux® jako programu osadzonego w budowanych aplikacjach do nagrzewania indukcyjnego. 

   Zgraja, Jerzy; Magdalena, Zgraja (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   Przedstawiono możliwości wykorzystania interfejsu API programu Flux@ przy budowaniu własnych aplikacji do nagrzewania indukcyjnego. Osadzony w budowanych aplikacjach komercyjny program Flux może być wykorzystywany zarówno ...
  • Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych. 

   Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach ...
  • Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi. 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień ...
  • Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. 

   Chudzik, Piotr; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy; Kazimierski, Łukasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   W artykule przedstawiono układy pomiarowe zastosowane w generatorze do nagrzewania indukcyjnego. Omówiono ich budowę oraz sposób dołączenia do systemu sterowania falownikiem napięcia. Przedstawiono również wymagania ...
  • System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. 

   Lisowski, Grzegorz; Chudzik, Piotr; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu ...
  • Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych. 

   Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
   W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie ...