Now showing items 21-40 of 272

  • Analysis of thermo kinetic processes in laser bonding, conducting great electric current density 

   Tomczyk, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In the paper the thermal phenomena in laser material treatment have been presented. An impact of the main factors, which accompany creation of laser welded connection and can have an effect on the temperature distribution ...
  • Aplikacja dla potrzeb kompleksowego przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych - TomoKIS Studio 

   Banasiak, Robert; Jaworski, Tomasz; Wajman, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają opracowane narzędzie do kompleksowego przetwarzania i wizualizacji dwu- i trówymiarowych tomograficznych danych pomiarowych. Aplikacja o nazwie TomoKIS Studio powstała w Katerze Informatyki ...
  • Application of adaptive and fuzzy techniques in control of permanent magnet motors 

   Kabziński, Jacek (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007)
   The scope of the paper is to demonstrate that fuzzy models together with adaptive control techniques are useful methods in control permanent magnet motor's currents, speed and position. It is dso pointed out that fuzzy ...
  • Application of mixed algorithms of optimization in designing of big power low voltage induction motors 

   Łacheciński, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The thesis deals with a problem of designing low voltage high power induction motors. Hybrid optimization algorithms are used. Selected global and deterministic optimization algorithms with modifications are applied. These ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Application of swarm intelligence algorithms in control problems 

   Kacerka, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An application of swarm intelligence algorithms to control problems which may be described as an optimisation task is analysed in the paper. A multi-purpose implementation of PSO algorithm allowing for optimisation requiring ...
  • Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer 

   Kuliberda, Kamil; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają zaimplementowane i zweryfikowane poprzez w pełni funkcjonalny prototyp, podejście do realizacji obiektowego gridu bazodanowego przy wykorzystaniu wirtualnej sieci peer-to-peer omawiając ...
  • Assessment of hydrocephalus in children based on digital image processing and analysis 

   Fabijańska, Anna; Węgliński, Tomasz; Zakrzewski, Krzysztof; Nowosławska, Emilia (2014)
   Hydrocephalus is a pathological condition of the central nervous system which often affects neonates and young children. It manifests itself as an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricular system ...
  • Automatic morphologic filter design for image processing 

   Chłapiński, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Aperture filters are a relatively new class of image operators, and as such require more research for further improvements. Authors researched two different approaches. The first approach was to improve the filter definition ...
  • Automatyka : podstawy teorii 

   Dębowski, Andrzej (Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012)
   [...] Niniejsza książka jest poświęcona podstawowym wiadomościom z automatyki i wprowadza czytelników zainteresowanych sterowaniem układów dynamicznych w zagadnienia związane z analizą i syntezą takich systemów. Wiedza ...
  • Automatyzacja prowadzenia pociągu 

   Bergiel, Katarzyna; Karbowiak, Henryk (EMI-PRESS, 2005)
   Problematyka zawarta w niniejszej monografii, zgodnie z jej tytułem, dotyczy zagadnień automatycznego prowadzenia pociągu, przez co autorzy rozumieją urządzenia i systemy kontrolujące, usprawniające pracę lub zastępujące ...
  • Automatyzacja w elektrowniach parowych 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Background subtraction algorithm for moving object detection 

   Saoud, Ayoub; Mosorov, Volodymyr; Grudzień, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Background subtraction technic is a very important part of computer vision applications for successful segmentation of objects from video sequences. In this paper, a segmentation method for moving object using automated ...
  • Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego. 

   Dębkowski, Ryszard; Kulesza, Zbigniew; Torzewicz, Tomasz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   Referat przedstawia koncepcję metody obrazowania struktury czynnej powierzchni ściernicy na podstawie badania wielkości mocy promieniowania podczerwonego jej składników. Na bazie teorii promieniowania ciał przyjęto, że ...
  • Basics of Microelectronics - design entry, simulation and layout 

   Romiński, Adrian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of Technology. Press - Department of Microelctronics and Computer Science, 2011)
  • Bezinwazyjne badania zjawisk dynamicznych zachodzących w przemysłowych procesach przepływów dwufazowych gaz-ciecz 

   Matusiak, Bartosz; Betiuk, Jakub; Romanowski, Andrzej; Fidos, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W wielu procesach przemysłowych występują przepływy dwufazowe gaz-ciecz. Mimo, że badania nad opracowaniem metod pozwalających na badanie zjawisk dynamicznych w tych procesach prowadzone są od wielu lat, do tej pory nie ...
  • Bezinwazyjne monitorowanie i diagnozowanie przemysłowych procesów transportu pneumatycznego 

   Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Betiuk, Jakub; Matusiak, Bartosz; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Transport pneumatyczny materiałów sypkich jest często stosowany w przemyśle. Stąd istotnym zagadnieniem jest optymalizacja transportu, nie tylko gotowego produktu, ale również materiałów wewnątrz zakładu produkcyjnego. ...
  • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

   Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
  • Bezprzewodowe zasilanie ruchomych wzbudników w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca 

   Kobos, Witold; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. ...