Now showing items 265-272 of 272

  • Zarys rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów : teoria i zastosowania w automatyce 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2008)
   This book is inspired by almost forty years' development in the Fractional Calculus and its applications in diff erent areas of science. The main task of this book is to acquaint Polish readers with a variety of applications ...
  • Zastosowanie algorytmów zamykania i wypełniania tuneli w komputerowej analizie materiałów na bazie tomograficznych obrazów 3D 

   Janaszewski, Marcin; Babout, Laurent; Postolski, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł prezentuje szybkie, oryginalne algorytmy zamykania i wypełniania tuneli dla obiektów wolumetrycznych 3D oraz ich przykładowe zastosowania w badaniach materiałów z wykorzystaniem tomografii rentgenowskiej. Pierwsze ...
  • Zastosowanie metody inteligencji roju do doboru nastaw regulatorów w napędzie 

   Kacerka, Jacek (Instytut Automatyki Politechniki ŁódzkiejInstitute of Automatic Control, Lodz University of Technology, 2005)
   W artykule przedstawiono podstawowe założenia optymalizacji z wykorzystaniem inteligencji roju (PSO - Particle Swarm Optimization) oraz zastosowanie tej metody do identyfikacji parametrów silnika prądu stałego oraz ...
  • Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na drodze konwekcji dla obudowy silnika indukcyjnego 

   Lefik, Marcin; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule opisano metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję dla użebrowanej obudowy silnika indukcyjnego. Przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego oraz wyniki obliczeń tego współczynnika. ...
  • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

   Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
  • Zjawiska w strukturach półprzewodnikowych - metody ich modelowania 

   Lisik, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Niniejsza monografia jest podsumowaniem tych prac, mającym na celu przybliżyć zagadnienia związane z modelowaniem zjawisk w strukturach półprzewodnikowych jak najszerszemu gronu czytelników. Jej treść skomponowano ...
  • Zwięzły kurs analizy numerycznej 

   Kabziński, Jacek; Kacerka, Jarosław; Krawiecki, Maciej; Marzjan, Krzysztof; Mosiołek, Przemysław; Zawiślak, Rafał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
   "...Materiał przedstawiony w tej książce to wybrane przez autorów metody numeryczne prezentowane studentom różnych kierunków studiów inżynierskich w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Mamy nadzieję, że przygotowane w ...
  • Łódź - Nowgorod : 40 lat wspólnej historii 

   Pyć, Aleksander (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   [...] Publikacja ta jest poświecona wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich 40 lat mieli swój udział w tworzeniu wspólnej historii Łodzi i Nowgorodu poprzez uczestnictwo w różnych formach współpracy pomiędzy Politechniką ...