Now showing items 123-142 of 272

  • Metody sztucznej inteligencji w modelowaniu i identyfikacji obiektów elektrotermicznych 

   Jackowska-Strumiłło, Lidia; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W pracy przedstawiono zastosowanie metod sztucznej inteligencji do modelowania i identyfikacji wybranych obiektów elektrotermicznych. Zastosowano sztuczne sieci neuronowe do modelowania i identyfikacji nieliniowych własności ...
  • Metrologia elektryczna i elektroniczna 

   Derlecki, Stanisław (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2005)
  • Metrologia elektryczna i elektroniczna 

   Derlecki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W podręczniku podano podstawy metrologii, a także klasyfikacje, zasady działania i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych uczelni technicznych. Może ...
  • Mikroprocesorowy układ sterowania magnetoelektrycznym napędem zaworów rozrządu silnika spalinowego 

   Dębowski, Andrzej; Kolasa, Tomasz; Kowalski, Marcin; Kossowski, Zbigniew; Zbierski, Krzysztof (Instytut Automatyki Politechniki ŁódzkiejInstitute of Automatic Control, Lodz University of Technology, 2005)
   W referacie omówiono sposób sterowania liniowym napędem magnetoelektrycznym wykorzystanym jako napęd zaworów w tłokowym silniku spalinowym. Zasada działania tego napędu opiera się na wykorzystaniu wzajemnego oddziaływania pola ...
  • Mobile device path planning basing on the fractional potential 

   Ostalczyk, Piotr; Bąkała, Marcin; Duch, Piotr; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The aim of the paper is to develop new quick and safe algorithms used for mobile device path planning [1,2,6,7,8,10,13,19]. The path should lead the device to some predefined target without striking the obstacles. In the ...
  • Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE 

   Brodecki, Dariusz; Kasprzak, Andrzej; Orlikowski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, ...
  • Modele komputerowe nanowłókien o własnościach magnetycznych 

   Firych-Nowacka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Modeling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing 

   Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik; Tadeusiewicz, Ryszard; Sikora, Jan; Mosorov, Volodymyr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Computerised systems pervade our everyday lives. We see computers everywhere we go. We wake up to the sound of an electronic alarm clock and go to sleep just after switching off the e-book reader. Academic research ...
  • Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing 

   Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik; Tadeusiewicz, Ryszard; Sikora, Jan; Mosorov, Volodymyr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   Computerised systems pervade our everyday lives. We see computers everywhere we go. We wake up to the sound of an electronic alarm clock and go to sleep just after switching off the e-book reader. Academic research ...
  • Modelling and optimization of electrostatic membrane-based actuators 

   Maj, Cezary (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   The paper presents methods of electrostatic membrane-based actuators modelling. Based on a combination of the classical and reduced model, a simplified approach fully describing the membrane behaviour under hydrostatic and ...
  • Modelling of the Knitting Process during the Knitting-in of Elastomeric Threads Using Knitting Machines with Relanit and Classic Knitting Zone 

   Pietruszewska, Renata; Kowalski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Kowalski, Tomasz Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   An analysis of the knitting process during the knitting-in of elastomeric threads using knitting machines with a Relanit and classic knitting zone was made on the basis of simulations considering a numerical model which ...
  • Modelowanie 3D : AutoCad 2010 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Do tworzenia wirtualnej postaci urządzenia nieodzowne jest odpowiednie oprogramowanie, a w przypadkach rozbudowanych projektów również wysokowydajne stacje robocze, które będą w stanie, w odpowiednio krótkim ...
  • Modelowanie i analiza sygnału elektrokardiograficznego z zastosowaniem układów i przekształceń nieliniowych 

   Strumiłło, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2002)
   Zagadnienia referowane w rozprawie dotyczą zastosowań układów i przekształceń nieliniowych, takich jak nieliniowe układy dynamiczne, jednokierunkowe sieci neuronowe i kaskadowe filtry medianowe, do modelowania i analizy ...
  • Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych 

   Napieralska-Juszczak, Ewa; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   [...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ...
  • Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych 

   Dems, Maria; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   (...) Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorów w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej dotyczących modelowania silników indukcyjnych o różnej ...
  • Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska MATLAB 

   Dyka, Ewa; Markiewicz, Przemysław; Sikora, Roman (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych rozpoczynających pracę z programem MATLAB. W skrypcie zaprezentowane zostały rozwiązania podstawowych zagadnień z dziedziny metod ...
  • Modelowanie w przestrzeni 3D : AutoCad 2012 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   [...] W pierwszej kolejności w podręczniku zawarto zagadnienia związane z narzędziami charakterystycznymi dla pracy w przestrzeni trójwymiarowej, do których zaliczyć można definiowanie kierunków patrzenia, modyfikowani ...
  • Modernizacje i nowe rozwiązania krajowych elektrowni 

   Strzelczyk, Franciszek; Pawlik, Maciej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Monitoring of solids behaviour during gravitional flow in rectangular silo 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Banasiak, Robert; Betiuk, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   This paper is focused on the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) to gravitational flow of bulk solid in rectangular silo investigation. In order to measure the materials distribution inside a vessel, a ...
  • MVC Model, Struts Framework and File upload Issues in Web Applications Based on J2EE Platform 

   Wojciechowski, Jarosław; Sakowicz, Bartosz; Dura, K.; Napieralski, Andrzej (2004)
   This paper describes the web application based on the J2EE platform indicating the MVC model, Struts framework and file upload issues. The development of internet technology and the will to standardize the mechanisms used ...