Now showing items 192-211 of 272

  • Real-time GPS tracking and product security system 

   Sierszeń, Artur; Sturgulewski, Łukasz; Waktola, Selam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The goal of this study was to provide a system which uses Global Positioning System (GPS) to track mobile devices in real-time and secures properties using bar-code technology. Even though, there are similar solutions ...
  • Reference model trajectory tracking in continuous-time sliding mode control 

   Latosiński, Paweł; Bartoszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Controller design for a continuous-time system subject to nonlinear disturbance is a complex task with many challenges. One must ensure that the effects of disturbance on system dynamics are properly compensated, while ...
  • Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami 

   Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono możliwość regulacji PI temperatury powierzchni nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami obracającego się walca stalowego. Na bazie doświadczeń symulacyjnych wykonanych z użyciem modelu ...
  • Remarks on five equivalent forms of the fractional – order backward – difference 

   Ostalczyk, Piotr (2014)
   In this paper a fractional-order backward-difference/sum (FOBD/S) equivalent formulae are considered. From the Gr¨unwald- Letnikov (GL - FOBD) definition formula and its Horner equivalent form one derives the Riemann-Liouville ...
  • A review of classical and fractional derivative order methods for edge detection in image processing 

   Zerka, Fadila; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The main goal of this work is compare between the classical edge detectors and an approach of edge detection based on fractional differentiation. Classical edge detectors based on first order derivative: Prewitt, Sobel ...
  • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

   Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
  • Role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical in transformer oil 

   Rózga, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The results of research intended to reveal the role of insulation wrapping on HV electrode in the mechanism of electrical discharges in transformer oil under lightning impulse are presented in this paper. This role is ...
  • Rozwój rynków energii elektrycznej 

   Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchała, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, 2006)
   [...] Przedstawiamy przejście elektroenergetyki do działania w warunkach konkurencyjnych i wynikające z tego koszty, a w szczególności koszty osierocone. Wprowadzenie rynku energii elektrycznej powoduje konieczność ...
  • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

   Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
  • Selected Algorithms of Quantitative Image Analysis for Measurements of Properties Characterizing Interfacial Interactions at High Temperatures. 

   Strzecha, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   In the case of every quantitative image analysis system a very important issue is to improve the quality of images to be analyzed, in other words, their pre-processing. As a result of pre-processing, the significant part ...
  • Signals and systems 

   Tadeusiewicz, Michał (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechnika Łódzka, 2004)
   This book gives an introductory treatment of signals and systems and is intended to be used as a text for students of electrical and electronic engineering. It is based on the experience of teaching circuits, signals and ...
  • Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography ...
  • Stanowisko dwuczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego 

   Frączyk, Andrzej; Jaworski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Generatory dwuczęstotliwościowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach obróbki cieplnej wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. W artykule przedstawiono opis prototypowego stanowiska badawczego służącego do ...
  • Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia 

   Małaczek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 2 

   Piotrowicz, Maciej; Sękalski, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressPolitechnika Łódzka. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
  • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 3 

   Wróblewski, Sławomir; Zabierowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
  • Study of degradation processes in engineering materials using X-ray (micro)tomography and dedicated volumetric image processing and analysis. 

   Babout, Laurent (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011)
   This dissertation presents new experimental and computing methodologies to study different degradation processes in engineering materials. This has been done thanks to the unique use of X-ray tomography and the development ...
  • Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT++ 

   Sierszeń, Artur; Sturgulewski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł przedstawia zastosowanie środowiska OMNeT++ w symulacyjnym badaniu komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Testy nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie trasowania ad-hoc są w realnym środowisku trudne ...
  • Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania ...
  • Symulacja numeryczna pomieszczeń ogrzewanych eletrycznie 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przedstawiono opracowany program komputerowy umożliwiający symulację pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie. Program pozwala śledzić zmiany temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym i mocy grzejnej, spowodowane zmieniającą się ...