Życie Uczelni jest biuletynem informacyjnym Politechniki Łódzkiej, który ukazuje się od 1984 roku. Relacjonowane są w nim przede wszystkim: wydarzenia związane z Uczelnią i życiem studenckim, sukcesy pracowników i studentów. Obecnie wydawany jest z częstotliwością cztery razy w roku akademickim: w październiku, grudniu, marcu i czerwcu, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Postać cyfrowa biuletynu jest dostępna również na stronie Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA: http://cybra.lodz.pl/publication/1562 oraz na stronie Uczelni: https://www.zu.p.lodz.pl.

Collections in this community

Recent Submissions

View more