Now showing items 23-42 of 48

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa - Materiały i Technologie 

   Sawicki, Jacek - Redaktor naukowy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych 

   Kotas, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   [...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia ...
  • Pensions today - economic, managerial, and social issues 

   Chybalski, Filip (red.); Marcinkiewicz, Edyta (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The monograph includes 23 chapters addressing the problems of contemporary pensions from both a general and a national view, studied from a theoretical or empirical perspective. The book is structured as follows. First, ...
  • Podstawy teorii ergodycznej 

   Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4 

   Wojciechowski, Adam (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  • Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia 

   Małaczek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • System ekspertowy do oceny czytelności tekstu ekranowego 

   Bednarski, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W monografii opracowano zasady, które będą pomocne przy tworzeniu systemu pomiaru czytelności tekstu ekranowego i wspomaganiu doboru jego parametrów. Wszystkie sformułowane zasady zostały zweryfikowane pod warunkiem ich ...
  • Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem 

   Tabaka, Przemysław Red. nauk.; Kotarba, Andrzej; Niemczura, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   "...Głównym celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań oraz studiów literaturowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca jest wynikiem doświadczenia zawodowego i efektów pracy naukowej ...
  • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

   Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
  • Technologies energetiques 

   Krysiński, Jan E.; Piotrowska, Dorota (Edition de l'Université Polytechnique de LodzWydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Ce livre peut servir aux étudiants des domaines de la mécanique et de l'énergie. Il fournit une base pour la compréhension des processus de conversion d'énergie, et apporte une connaissance des machines mettant en oeuvre ...
  • TEWI 2021 (Technology, Education, Knowledge, Innovation) 

   Wojciechowski, Adam (Ed.); Napieralski, Piotr (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.) (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021)
   The monograph TEWI 2021 is a direct response to the demand of the industry, which looks for research projects partners. On the one hand, the material submitted for this monograph will give opportunity for the academic ...
  • Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci 

   Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, ...
  • Wstęp do logiki i teorii mnogości 

   Bienias, Marek; Głąb, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 

   Lachiewicz, Stefan (red. nauk.); Flaszewska, Sylwia (red. nauk.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Rozwój organizacji gospodarczych oraz o charakterze publicznym i typu non-profit posiada różnorodne cechy, formy i uwarunkowania. Jego źródła tkwią zarówno w dalszym i sektorowym oraz bezpośrednim otoczeniu organizacji, ...
  • XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego 

   praca zbiorowa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...
  • XIV Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

   Kaszubska, Monika (red.) (Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Uczestnicy sympozjum przedstawiali swoje referaty podczas 4 sesji trwających od rana do późnego wieczora. Łącznie zaprezentowano 17 referatów o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno działalność poszczególnych kół, ...
  • XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów. Monografia. 

   Puchalski Michał (Red.); Leśnikowski Jacek (Red.); Frydrych, Iwona ; Matusiak, Małgorzata ; Kozicki, Marek ; Gliścińska, Eulalia ; Skrzetuska, Ewa ; Barburski, Marcin ; Draczyński, Zbigniew ; Kulpiński, Piotr ; Mikołajczyk, Zbigniew ; Puchalski, Michał ; Szparaga, Grzegorz ; Puszkarz, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • XXVII LSCE 2021 : Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Book of Abstracts 

   Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin; Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering - Department of Structural Mechanics (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   For over a quarter of a century, every first Friday of December has been reserved for many people for a longawaited event – the LSCE conference. For all members of Polish Chapters of the International Association for ...
  • XXVII LSCE 2021: Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Monograph 

   Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku 

   Malinowski, Dominik (Red.); Sośnicka, Joanna (Red.); Lachiewicz, Stefan (Rec.); Ropęga, Jarosław (Rec.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   ,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów ...