Now showing items 5-24 of 48

  • Fancy Threads 

   Grabowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   "The presented research results concerning the structure, properties and production methods of fancy threads do not exhaust the subject, not only because of the dynamic development of new research methods, but also because ...
  • The Heritage of the Textile Industry 

   Oevermann, Heike; Walczak, Bartosz M.; Watson, Mark (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   The textile industry is a global phenomenon. It was the impetus for industrialisation, the growth of cities, the creation of company towns and world-wide trading routes in staple goods: silk, wool, linen, cotton, jute and ...
  • Holistyczne podejście do problemu ewakuacji 

   Wolny, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Monografia porusza problematykę nagłej konieczności opuszczenia budynku ze względu na pojawiające się w nim zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Choć problem można scharakteryzować jednym zdaniem, to związany jest on z ...
  • Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku 

   Grzelakowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   "Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze, a jej celem było ...
  • Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe 

   Walecka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

   Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
  • Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny 

   Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść ...
  • Konstrukcje II : Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej - Teoria całki i probabilistyka 

   Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Ze wstępu do Konstrukcji I [2]: Pomysł i szczegółowa koncepcja prezentowanego tekstu „Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej...” są wynikiem obserwacji stanu wiedzy niezbyt licznej grupy studentów matematyki studiów ...
  • Kształcenie doktorantów. Praktyczny przewodnik po przepisach. 

   praca zbiorowa; Plona, Natalia (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Opracowanie pt. "Kształcenie doktorantów – praktyczny przewodnik po przepisach" dotyczy problematyki bardzo aktualnej, obejmuje bowiem zagadnienia związane z niedawno powołanymi do życia szkołami doktorskimi, które stopniowo ...
  • Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety. 

   Znajmiecka, Marta; Boczkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Przedmiotem monografii jest analiza czynników mających istotne znaczenie w kontekście wyboru zachowania jednostki w sytuacji pracy oraz wskazanie możliwości jego modyfikacji przez proces Behawior-Based Safety (BBS). ...
  • Linear connections and secondary characteristic classes of Lie algebroids 

   Balcerzak, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Lie algebroids appear in many structures related to geometry. Although the motivations for defining the concept of Lie algebroid come from Lie groupoids [74], on the one hand, we can view them as some generalizations of ...
  • Magia słów 

   Buczkowska, Mariola (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Tomik „Magia słów” to zbiór wierszy dotyczących duchowości, miłości, relacji ludzkich, jak również poświęcony przyrodzie. Poetka jest miłośniczką wypraw górskich, w szczególności w Tatry i im także zadedykowała kilka ...
  • Manufacturing. Instructions for Laboratory 

   Gumienny, Grzegorz; Władysiak, Ryszard; Januszewicz, Bartłomiej; Just, Paweł; Koter, Katarzyna; Witkowski, Błażej; Zgórniak, Piotr; Zora, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Making things has been an essential activity of human civilizations since before recorded history. Today, the term manufacturing is used for this activity. For technological and economic reasons, manufacturing is important ...
  • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w rozległych systemach pomiarów synchronicznych stosowanych w systemach elektroenergetycznych 

   Binek, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Modele komputerowe nanowłókien o własnościach magnetycznych 

   Firych-Nowacka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym 

   Rogowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla ...
  • Napędy indukcyjno-dynamiczne łączników prądu stałego współpracujące z komorami próżniowymi prądu przemiennego 

   Rodak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W monografii przedstawiono sposób dobrania parametrów wchodzących w skład próżniowego członu łączeniowego z napędem indukcyjno-dynamicznym, stosowanego jako główny element łączeniowy w łącznikach wykorzystujących technologię ...
  • Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów 

   Stokfiszewski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod ...
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa - Materiały i Technologie 

   Sawicki, Jacek - Redaktor naukowy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  • Opracowanie obiektywnej metody detekcji i analizy zaburzeń w węchowych potencjałach wywołanych 

   Kotas, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   [...] porusza tematykę przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych i jest ukierunkowana na opracowanie metody wczesnej diagnostyki zaburzeń i chorób układu węchowego. W tym celu podjęto się budowy prototypu urządzenia ...