Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi 

      Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
      Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie ...