Now showing items 1-7 of 7

  • Euroregion in the role of management of structural aid and as a natural cluster 

   Greta, Marianna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   This paper concerns the institutional and organizational structure of the Euroregion. It is multi-level and affects the functioning of the Euroregions, including, but not limited to, organized approach to the use ...
  • Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ...
  • Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają ...
  • O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano ...
  • Specificity of the EU project management on the example of units of police of two major cities 

   Tomczak-Woźniak, Ewa; Wielgus, Eliza (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The aim of the study is to describe and make an appraisal of the manner of EU implementations of projects by the Polish state institution which is Police. The structure of the study considers deliberations about the ...
  • Zarządzanie w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwie a bezpieczeństwo pracy 

   Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł ...
  • Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją. 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W opracowaniu przedstawiono istotę znaczenia temperamentu menadżera w organizacji. Wyjaśniono pojęcia temperamentu, organizacji. Przedstawiono hierarchię oraz modele organizacyjne. Podjęto próbę analizy problemu w ...