Now showing items 1-1 of 1

    • E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem - wyniki badań 

      Walasek, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych technik e-sprzedaży na tworzenie długookresowych partnerskich związków z klientami. W opracowaniu przedstawiono główne narzędzia współczesnej ...