Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ efektu stycznia na wig20 

      Karaszkiewicz, Berenika; Staniec, Iwona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
      Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w ...