Now showing items 1-13 of 13

  • Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Wykonano analizę aspektów ...
  • Analiza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod kątem zintegrowania z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności według PN-EN ISO 22000:2006 –studium przypadku 

   Mnich, Joanna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule zostaną omówione kluczowe zmiany w ISO 9001, jakie przyniosła nowelizacja z 2015 roku. Zaprezentowana zostanie nowa formuła systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wprowadzonych ...
  • Arena simulation software as an example of the discrete event simulator 

   Iwańczyk, Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The goal of this article is to briefly present Arena Simulation Software as an example of Discrete Event Simulator used for modelling queuing systems. It contains example Case Study and the key factors that may be ...
  • Coaching menedżerski źródłem przewagi konkurencyjnej 

   Pietras, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Coaching to wyjątkowa metoda rozwoju osobistego. Ostatnio coraz częściej stosowana w organizacjach i coraz bardziej doceniana ze względu na swoją skuteczność i trwałość zmian jakie są wprowadzane za jej pomocą. Obecnie, ...
  • Innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu start-upami na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Łodzi 

   Milczarek, Aneta; Piertakiewicz, Aleksandra (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
  • Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menedżerów liniowych 

   Brzezińska, Karolina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W artykule przedstawiono problematykę podnoszenia kompetencji przywódczych przez menedże rów liniowych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są uwarunkowane brakiem należytej uwagi organizacji dotyczącej opisywanej ...
  • Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment 

   Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W artykule omówiono istotę, znaczenie i zależność pomiędzy zaufaniem a kontrolą. Dodatkowym czynnikiem poddanym analizie była koncepcja empowerment. Badania wykazały, że funkcjonowanie organizacji w czasach burzliwych ...
  • Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania 

   Izydorczyk, Adam; Kęsa, Aleksandra (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Celem niniejszego artykuł było poruszenie tematu patologii w zarządzaniu organizacjami, koncentrując się na problemie mobbingu w stosunkach pracy. Za tezę w obranym temacie przyjęto, że mobbing jako zjawisko częściej ...
  • Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y 

   Kaczyńska, Magdalena; Kałuziak, Klaudia; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez organizację zależy przede wszystkim od zaangażowania jej pracowników. W procesie budowania zaangażowania nie ma możliwości posługiwania się schematami wielokrotnego użytku. W ...
  • Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dołu" organizacji 

   Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Artykuł prezentuje dwa modele budowy strategii w przedsiębiorstwie: odgórny i oddolny. Pierwszy model zapewnia menedżerom wyższy poziom kontroli nad procesem formułowania i implementacji strategii. Cele są ustalane przez ...
  • Safety management for products and packaging 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The paper outlines the general requirements of the health management system in the production of packaging for food products by PN EN 15593:2010. It also presents the survey results carried out among customers regarding ...
  • Studia podyplomowe jako element koncepcji Lifelong Learning 

   Lendzion, Jarosław (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Współczesne społeczeństwo i gospodarka, charakteryzują się tym, że następują w nim niezwykle dynamiczne zmiany, a wiedza ma priorytetowe znaczenie. Zatem człowiek, nie chcąc dopuścić do dezaktualizacji posiadanej wiedzy, ...
  • Własność przemysłowa na rynku sprzętu medycznego 

   Woźniak-Alczewska, Maria; Polit, Paulina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Celem artykułu jest krótka analiza trendów dotyczących patentowania przez przedsiębiorstwa na rynku sprzętu medycznego. Najpierw zostało zinterpretowane pojęcie własności intelektualnej, następnie omówione różne ...