Now showing items 1-1 of 1

    • Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania 

      Izydorczyk, Adam; Kęsa, Aleksandra (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Celem niniejszego artykuł było poruszenie tematu patologii w zarządzaniu organizacjami, koncentrując się na problemie mobbingu w stosunkach pracy. Za tezę w obranym temacie przyjęto, że mobbing jako zjawisko częściej ...