Now showing items 1-1 of 1

    • Relacje bezpośrednich przełożonych z podwładnych w ich opiniach 

      Baruk, Agnieszka Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji bezpośrednich przełożonych z ich podwładnymi. Na podstawie wyników pierwotnych badań ankietowych ukazano i poddano analizie opinie i oczekiwania respondentów ...