Now showing items 1-1 of 1

    • Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas 

      Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał; Nowacka, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
      Artykuł przedstawia opracowaną metodykę oceny ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Hałas jako najczęściej występujący czynnik zagrożenia w środowisku pracy, powoduje znaczący odsetek chorób zawodowych. ...