Now showing items 1-1 of 1

    • Projekt aplikacji wspomagającej ocenę ryzyka w narażeniu na hałas 

      Boczkowska, Katarzyna; Frątczak, Michał (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
      Artykuł przedstawia opracowaną aplikację wspomagającą ocenę ryzyka narażenia na hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Aplikacja opiera się na autorskiej metodyce oceny ryzyka, jest spójna z wymaganiami polskiego prawa, ...