Now showing items 1-1 of 1

    • O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania ruchu sieciowego 

      Szmit, Anna; Szmit, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      Akwizycja, analiza, modelowanie, prognozowanie i symulacja ruchu sieciowego są czynnościami prowadzonymi w sieciach teleinformatycznych zarówno dla potrzeb zarządzania jakością jak i zarządzania bezpieczeństwem. W szczególności ...