Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Narzędzia komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

      Grębosz, Magdalena; Mikulska, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
      Komunikacja wewnętrzna umożliwia informowanie, integrowanie oraz motywowanie pracowników. We wdrażaniu i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji, kluczową rolę odgrywa kadra kierownicza. Celem artykułu ...