Wyświetlanie pozycji 1-3 z 3

  • Narzędzia komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

   Grębosz, Magdalena; Mikulska, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Komunikacja wewnętrzna umożliwia informowanie, integrowanie oraz motywowanie pracowników. We wdrażaniu i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji, kluczową rolę odgrywa kadra kierownicza. Celem artykułu ...
  • Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - analiza wybranych wyników badań 

   Boczkowska, Katarzyna; Niziołek, Konrad (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Artykuł stanowi pogłębioną analizę badań własnych przeprowadzonych na grupie 2000 pracodawców regionu łódzkiego. Opracowanie dotyczy aspektów wypełniania obowiązków ciążących na kadrze kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa ...
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry kierowniczej 

   Staniec, Iwona (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i konieczności stosowania nowych podejść do zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku jako nowy element w teorii zarządzania pojawiło się zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej ...