Now showing items 1-1 of 1

    • Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt 

      Idczak, Maja; Staniec, Iwona (Lodz University of Technology Press, 2019)
      W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa ...