Now showing items 1-1 of 1

    • Elastyczność organizacji w modelowaniu łańcucha dostaw 

      Królikowski, Jan; Wodzińska-Jabłońska, Jagoda (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
      Niniejszy artykuł zawiera w sobie przegląd literatury w zakresie sposobów definiowania elastyczności organizacji. Ukazano również cechy współczesnej elastycznej organizacji oraz wynikające z nich poziomy elastyczności. W ...