Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu 

      Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez ...