Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ 

      Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
      Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Wykonano analizę aspektów ...