Now showing items 1-1 of 1

    • Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa. 

      Różańska-Bińczyk, Izabela; Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
      W artykule starano się wyjaśnić istotę kształtowania nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz wykazać jego znaczenie dla możliwości rozwoju regionów – poszczególnych województw. Postulat brzmiący, iż budowa nowoczesnej i silnej ...