Now showing items 1-1 of 1

    • Przedsiębiorczość technologiczna a ryzyko współpracy. 

      Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
      Obecnie o przedsiębiorczości technologicznej, czy akademickiej, mówi się wiele, ale bardzo mało jest opracowań dotyczących szans i zagrożeń dla postrzegania współpracy realizowanej w jej ramach. Celem prezentowanej pracy ...