Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

      Galińska, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
      Artykuł prezentuje wpływ koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia, tzw. Global Sourcing na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przedstawia najważniejsze korzyści krótko- i długoterminowe, jakie płyną z omawianej idei ...