Now showing items 1-2 of 2

  • Działania projakościowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

   Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   Przedstawiony referat koncentruje się na zagadnieniach związanych z działaniem systemów zarządzania jakością oraz logistyki w Publicznym ZOZ zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ...
  • Safety management for products and packaging 

   Rajkiewicz, Mieczysław; Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   The paper outlines the general requirements of the health management system in the production of packaging for food products by PN EN 15593:2010. It also presents the survey results carried out among customers regarding ...