Now showing items 1-2 of 2

  • Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Opracowanie przedstawia rolę motywacji w organizacji. Wyjaśniono pojęcie motywacji oraz systemu motywacyjnego i główne cele zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie zarządzania organizacją. Wykonano analizę aspektów ...
  • Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją. 

   Depta, Adam; Wojtaszek, Henryk (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   W opracowaniu przedstawiono istotę znaczenia temperamentu menadżera w organizacji. Wyjaśniono pojęcia temperamentu, organizacji. Przedstawiono hierarchię oraz modele organizacyjne. Podjęto próbę analizy problemu w ...