Now showing items 1-3 of 3

  • Motywacja w procesie zmian. 

   Wiśniewska, Małgorzata; Wiśniewski, Zbigniew; Mirkiewicz, Tomasz (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono znaczenie motywacji i jej mechanizmów dla zarządzania zmianami. Przedstawiono syntetyczne ujęcie najważniejszych i najbardziej przydatnych w zarządzaniu zespołami ludzkimi teorii motywacji ...
  • Ocena poziomu spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych 

   Wiśniewska, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w polskich uczelniach technicznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W artykule przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących spełnienia wymogów ...
  • Znaczenie informacji w cybernetyce systemów zarządzania. 

   Wiśniewski, Zbigniew; Wiśniewska, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono niektóre zależności pomiędzy informacją, cybernetyką a zarządzaniem. Współczesne pojmowanie zarządzania odbiega w dużej mierze od klasycznego ujęcia opartego na osiągnięciach praktyków, inżynierów ...