Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. 

   Walecka, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W dobie kryzysu gospodarczego zaobserwować można szereg niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, takich jak: spadek PKB, zmniejszenie obrotów w handlu międzynarodowym czy wzrost bezrobocia. W obliczu tego konsumenci zmuszeni ...
  • Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu w przedsiębiorstwie 

   Walecka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Artykuł omawia najczęściej występujące w literaturze przedmiotu style kierowania pracownikami, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie o optymalny styl kierowania w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. Sytuacja ta jest ...